Mijn stad Oostende | 30/09/20


Mijn stad Oostende | 30/09/20


De Bolle Oostende

Datum:30/09/20 | Mijn Stad: Oostende

De Bolle is voor elke Oostendenaar een bekend begrip. Weet je ook vanwaar de naam De Bolle komt? We kunnen je alvast verklappen dat het niets te maken heeft met Jean-Marie Bolle. Lees verder en ontdek de herkomst van de naam en de geschiedenis van De Bolle.

General Steam Navigation Company

We moeten terug naar het jaar 1898. Toen kwamen de Cockerillijn en de “General Steam Navigation Company” uit Londen tot een akkoord voor een scheepslijn tussen Oostende en Londen. De diensten en zaken werden in het begin geregeld in de kantoren van Cockerill in Oostende. In 1912 kocht de General Steam Navigation Company een lap grond op de hoek van de Twee Bruggenstraat aan de voorhaven van Oostende. In het begin van 1913 was dit gebouw volledig afgewerkt, en nam de General Steam Navigation Company haar intrek.

Vanwaar de naam De Bolle?

De General Steam Navigation Company liet op de top van het gebouw een enorme geelkoperen wereldbol plaatsen. Hiermee wou het aan de voorbijgangers tonen dat ze op alle zeeën actief zijn. De Oostendenaars bedachten het gebouw met de bijnaam De Bolle.

Groote Oorlog

In augustus 1914 werd het gebouw door de “General Steam Navigation Company” verlaten die als gevolg van WOI haar zaken naar Londen verhuisde. Eerst nemen de Belgische troepen er hun intrek. Kort daarna richt het Duitse leger er een havendienst in. Na de bevrijding wordt het gebouw geplunderd door de voorbijtrekkende troepen en de burgers.

Rederij Cockerill

Na WOI wordt het gebouw gerenoveerd en richt de Cockerillijn het in als kantoor. Om er middan jaren ‘20 al opnieuw te vertrekken. Het gebouw wordt daarna verkocht aan de Stad OOstende.

1925 – Tweede Wereldoorlog

De Stad Oostende zal er enkele dakloze gezinnen tegen een heel goedkope prijs onderdak bieden. Eens zij terug een dak boven het hoofd hebben, komt het gebouw opnieuw leeg te staan. Ondertussen brak WO II uit en werd het gebouw opnieuw door de Duitsers bezet.
Werklozendienst voor havenarbeiders

Na de tweede wereldoorlog komt de dienst voor arbeidsbemiddeling en werkloosheid voor de havenarbeiders in de Bolle. Dertien jaar later verhuist deze dienst naar de oude brandweerkazerne op de Slijkenslaan. De Stad Oostende wil het gebouw verkopen, maar er is geen interesse. Na nog eens vijf jaar leegstand volgt er in 1963 een openbare verkoop. Ook nu was er niet voldoende belangtelling waardoor de openbare verkoop niet kan doorgaan.

Opvangtehuis voor weeskinderen

In 1964 wordt De Bolle alsnog openbaar verkocht. De kopers, het beschermcomité voor jonge vissers maakt er een visserstehuis van. Daarbij ontfermt het zich over de kinderen van de Ibis die eens 15 jaar de school verlaten. Ze gaan op een schip werken, maar hebben vaak geen thuis om tussen het varen naartoe te gaan. Zo was het Visserstehuis De Bolle geboren. Voor het tehuis de deuren opent wordt het grondig gerenoveerd. Zo zullen ook jongeren die in het Zeepreventorium in De Haan verblijven meehelpen met de renovatie. Dankzij talloze liefdadigheidsavonden, giften van verenigingen en particulieren geraakt de ganse renovatie gefinancierd. In juli 1965 open het tehuis De Bolle” de deuren. Vanaf 1975 verblijven er ook jongeren die er geplaatst worden in het kader van de wet op de jeugdbescherming. Het aantal jonge vissers neemt tegen het eind van de jaren 80 af door de verlengde leerplicht en het minder actieve vissersleven.

2000 tot vandaag

Tot 2000 was De Bolle een vertrouwd zicht voor wie vanuit pakweg Bredene, Oostende binnenreed. Bij de heraanleg waarbij een verbinding wordt gemaakt met het Kennedyrondpunt, wordt het tehuis onteigend en afgebroken. Daarop komt er In de Dr. Ed. Moreauxlaan op de ‘Opex’, Vuurtorenwijk, een nieuw gebouw.

Het gebouw biedt onderdak aan een begeleidingscentrum voor jongeren vanaf 14 jaar die om de een of andere reden niet meer thuis kunnen wonen. Ze wonen er in kleine groepjes in een studio als voorbereiding op zelfstandig wonen.

De Bolle Oostende