Mijn stad Mechelen | 10/07/18


Mijn stad Mechelen | 10/07/18


Ziekenhuizen werken samen

Datum:10/07/18 | Mijn Stad: Mechelen

MECHELEN/BONHEIDEN Het AZ Sint-Maarten uit Mechelen, het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden, het Heilig-Hartziekenhuis uit Bonheiden en het AZ Jan Portaels uit Vilvoorde hebben een kaderovereenkomst ondertekend voor de oprichting van een ziekenhuisoverschrijdend netwerk in hun zorggebied.
Deze overeenkomst volgt op de intentieverklaring die de vier ziekenhuizen in de loop van 2017 reeds ondertekenden. Nu wordt de samenwerking daadwerkelijk bekrachtigd.
“Het ziekenhuisnetwerk krijgt meer en meer vorm, en heeft via tal van werkgroepen en samenwerkingsprojecten de intenties omgezet in een samenwerking”, licht netwerkvoorzitter Guido Van Oevelen toe. “De kaderovereenkomst is geen eindpunt, maar markeert vooral de expliciete keuze van de vier betrokken ziekenhuizen voor dit netwerk.”
Het ziekenhuisnetwerk sluit aan bij de federale en Vlaamse beleidsintenties om door netwerkvorming de kwaliteit en efficiëntie van de ziekenhuiszorg te verbeteren.
De volgende weken wordt onder andere werk gemaakt van een eigen naam, identiteit en de oplevering van een groot aantal pilootprojecten die de samenwerking verder in de praktijk brengen.


0
0

Reageer op dit artikel

  Volg deze discussie!  
Abonneren op