Mijn stad Antwerpen | 03/12/18


Mijn stad Antwerpen | 03/12/18


Inspanningen voor energiebesparing lonen

Datum:03/12/18 | Mijn Stad: Antwerpen

Tegen 2020 moet de CO2-uitstoot in Antwerpen gedaald zijn met 20% tegenover referentiejaar 2005. Uit de meest recente emissie-inventaris van broeikasgassen blijkt dat we meer dan op de goede weg zitten. De CO2-uitstoot lag in 2016 25% lager dan in het referentiejaar 2005.

Antwerpen ondertekende in 2009 als een van de eerste steden het Europese Burgemeestersconvenant. Daarmee engageerde de stad zich om tegen 2020 minstens 20% procent minder CO2 uit te stoten.

De dalingen zijn het resultaat van inspanningen op vlak van energiebesparing, de stijgende productie van hernieuwbare energie en de verschuiving van stookolie naar aardgas als voornaamste verwarmingsbron, dat een lagere CO2-uitstoot heeft. Opvallende dalers zijn de huishoudens (-37%), de handel en diensten (-24%), de industrie (niet-ETS) (-51%) en de stadsdiensten (-39%). De CO2-daling bij de huishoudens is voor een groot deel te danken aan een lager energieverbruik. Dit daalde in de periode 2005-2016 met 27%, terwijl de bevolking toenam met 10%.

Het volledige rapport kan u terugvinden op www.antwerpenmorgen.be.


0
0

Reageer op dit artikel

  Volg deze discussie!  
Abonneren op